Algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Portaal van Vlaanderen bij groepsarrangementen.

Groepen

Een groep bestaat uit minimaal 10 personen. Een overeenkomst is tot stand gekomen indien het Portaal van Vlaanderen en de klant het arrangement telefonisch of schriftelijk (via e mail) hebben doorgenomen en het arrangement door het Portaal van Vlaanderen op dezelfde wijze aan de klant is bevestigd.

Degene die namens de klant/groep de overeenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Betalingen

Betalingen worden voldaan door overmaking oprekeningnummer NL65 RABO 0103742131 ten name van het Portaal van Vlaanderen. Of ter plaatse op de datum van het arrangement bij voorkeur per pinpas.

Annuleringen of wijzigingen

Annulering dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij de verzenddatum als annuleringsdatum geldt. Bij annulering binnen 7 dagen voor de afspraakdatum is 25% van de reserveringssom verschuldigd. Wijziging van het aantal deelnemers kan tot 2 dagen voor de afspraakdatum, daarna geldt het opgegeven aantal deelnemers. 

Vertrektijden

U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Om niemand te benadelen worden de vertrektijden stipt gehanteerd. Bij een te late aankomst loopt u het risico dat de totaaltijd van het arrangement moet worden bekort.

Bezoekerstrein

De bezoekerstrein biedt plaats aan maximaal 24 personen.

Vaartuigen

De VB-11 biedt plaats aan 12 personen en wordt ook ingezet bij grotere groepen die een arrangement / wisselprogramma hebben afgesproken. De VB 11 vaart op de aangegeven tijden bij een minimum deelname van 5 (vijf) personen/bezoekers. Bij minder dan 5 bezoekers wordt de klant een alternatief tijdstip op dezelfde dag aangeboden.

 

 Realisatie: TiDi Graphics