Nieuwsbrief over de Nieuwe Sluis van Terneuzen

Lees het laatste nieuws over de bouw van de Nieuwe Sluis !!!

 

 sept 2017

Nieuwe Sluis  

Image

 

Opdracht bouw Nieuwe Sluis gegund

De opdracht voor de aanleg van Nieuwe Sluis Terneuzen is definitief gegund aan aannemerscombinatie Sassevaart. Het consortium Sassevaart bestaat uit BAM (de Nederlandse en Belgische zusterondernemingen BAM Infra en BAM Contractors), DEME (DEME Infra Marine Contractors B.V. en Dredging International N.V.) en de Belgische bouwonderneming Algemene Aannemingen Van Laere N.V.

 
Meer
Eric Marteijn

“Ik kijk ernaar uit om elke dag de veranderingen te zien op het sluizencomplex, zodat in 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis kan varen”

Eric Marteijn Projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen  

 
Meer
 

Vlot en veilig

Sassevaart houdt tijdens de bouw de Middensluis aanzienlijk langer open, namelijk tot medio 2021. Dit is mogelijk door de aanleg van een tijdelijk doorvaartkanaal. Hierdoor kan het scheepvaartverkeer langer dan verwacht gebruikmaken van drie sluizen. Dit komt de doorstroming ten goede. Auto- en fietsverkeer kan tijdens de bouwperiode veilig gebruikmaken van het sluizencomplex, doordat er een wegomlegging komt. Fietsers hoeven de weg niet over te steken om deze doorgaande route te gebruiken.

 
Meer
Fred Jansen

“We gaan voortvarend en doordacht aan de slag met de bouw van de Nieuwe Sluis, een van de grootste sluizen ter wereld”

Fred Jansen projectdirecteur Sassevaart

 
Meer

Image

 

juni 2017

Nieuwe Sluis

 

 

Image

 

Start eerste gestuurde boring

Door de bouw van de Nieuwe Sluis gaat het midden van het sluizencomplex in Terneuzen op de schop. Daarom worden vooraf diverse kabels en leidingen verlegd. Hiervoor start begin juli een gestuurde boring vanaf het Kopje van Kanada naar de Middenhavendam. Half augustus begint de tweede gestuurde boring vanaf de Grenulaan naar de Middenhavendam.

 
Meer
 

Sloop gebouwen

Op en rond het sluizencomplex zijn al flink wat gebouwen verdwenen voor de komst van de Nieuwe Sluis. Als het Loodswezen en Montis Mooring definitief zijn verhuisd naar hun nieuwe tijdelijke onderkomen aan de Westsluis, worden ook deze bedrijfspanden gesloopt.

 
Meer

Image

 

Bent u goed op de hoogte?

We doen ons best om alle betrokkenen van Nieuwe Sluis Terneuzen goed op de hoogte te houden over de voortgang van het project. Graag willen we weten wat u vindt van de informatievoorziening tot nu toe. Vul onze enquête voor vrijdag 30 juni in, want uw mening telt!

 
Meer
 

Informatiecentrum Portaal van Vlaanderen

Bent u al in het vernieuwde Portaal van Vlaanderen geweest? Het informatiecentrum is dagelijks geopend. U kunt hier terecht met al uw vragen over Nieuwe Sluis Terneuzen.

 
Meer

Image

 

Bezoek ons op deze evenementen!

Persoonlijk een vraag stellen aan een van onze projectmedewerkers én de maquette van de Nieuwe Sluis bekijken? Dat kan op de Havendagen in Terneuzen, tijdens het Zeeuws Open Huis in Terneuzen en op de Vlaamse Havendag in Gent. Komt u ook?

 
Meer
Neldes Hovestad

“De Nieuwe Sluis biedt kansen voor vestiging van nieuwe industrieën in de Kanaalzone”

Neldes Hovestad Algemeen directeur Dow Benelux en voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging

 
Meer

Image

   
april
2017
Nieuwe Sluis  

Image

 

Aannemer Nieuwe Sluis binnenkort bekend

Het projectteam is al geruime tijd in gesprek met drie Vlaams-Nederlandse aannemerscombinaties die de Nieuwe Sluis willen bouwen. Eind augustus is bekend welke aannemer aan de slag kan.

 
Meer

Image

 

Start sloop Zeevaartweg

Gisteren is begonnen met de sloop van de woningen en bedrijven op de Zeevaartweg. Eerder is al een woning met bijbehorende loods aan de Nieuw Neuzenweg gesloopt. Sagro gaat vervolgens verder met de panden op de landtong, voorbij het voormalige Portaal van Vlaanderen.

 
Meer
 

Voorbereidend werk in volle gang

Als u geregeld op het sluizencomplex komt, ziet u dat er volop voorbereidende werkzaamheden zijn. Zo wordt de tijdelijke huisvesting deze week door de nautische dienstverleners in gebruik genomen. Ook vinden eind juni twee gestuurde boringen plaats.

 
Meer

Image

 

Veelgestelde vraag verkeer richting Hoek

Voorbij de zuidbrug van de Westsluis wordt het wegverkeer teruggestuurd naar de rotonde ter hoogte van de noordbrug. Regelmatig komt de vraag of deze situatie wordt aangepast met de komst van de Nieuwe Sluis.

 
Meer
Leendert Landa

“De Nieuwe Sluis is nodig! De omgeving moet tijdens de bouw even door de zure appel heen bijten.”

Leendert Landa Bewoner buurtschap Wulpenbek, naast de Westsluis in Terneuzen

 
Meer

Image

 
 februari
2017
Nieuwe Sluis  

Image

 

Goede voorbereiding is...

Voor de aanleg van de Nieuwe Sluis, aan het eind van dit jaar, vinden er volop voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo staat er binnenkort een nieuw tijdelijk gebouw en wordt ook het eerste gebouw gesloopt.

 
Meer
 

Terugblik informatieavond Stationsweg

Op dinsdagavond 31 januari 2017 is een aantal bewoners van de Stationsweg geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het project. We vinden het belangrijk om de omgeving goed op de hoogte te houden en eventuele zorgen weg te nemen.

 
Meer
Peter Vos

“Ik verwacht dat we veel overlast krijgen van de aanleg van de Nieuwe Sluis”

Frank Chapelier Bewoner Stationsweg in Terneuzen  

 
Meer

Image

 

Kleine archeologische vondst

Het aanvullende archeologische onderzoek op het sluizencomplex heeft geen extra aanwijzingen opgeleverd voor menselijke activiteiten in de Steentijd op het huidige sluizencomplex. Er zijn drie vuursteensplinters gevonden. Bekijk ook het volledige rapport.

 
Meer
 

Nieuwe film

Waarom is de Nieuwe Sluis broodnodig? En wat betekent de komst van deze sluis voor de omgeving? Hierop krijg je antwoord in onze geheel vernieuwde film. Bekijk hem snel!

 
Meer

 

Social media

Volgt u Nieuwe Sluis Terneuzen al op social media? Naast de website en deze digitale nieuwsbrief hebben we ook accounts op Facebook, Twitter en Instagram.

 

Nov.2016

Nov. 2016 Nieuwe Sluis  

Image

 

Opdracht voorbereidende werkzaamheden op de markt

De uitnodiging tot inschrijving voor een aantal voorbereidende werkzaamheden op het sluizencomplex is de markt op. Een ideale klus van enkele maanden voor regionale aannemers.

 
Meer
 

Voorbereidend werk in volle gang

Er zijn binnenkort volop voorbereidende werkzaamheden te zien op het sluizencomplex. Van gestuurde ondergrondse boringen, het verleggen van kabels en leidingen tot het plaatsen van tijdelijke huisvesting voor de nautische dienstverleners.

 
Meer

Image

 

Nieuwe boringen op sluizencomplex

Eind november worden aanvullende boringen gedaan op het sluizencomplex. Dit is onder andere nodig om extra informatie in te winnen over de ondergrond ter hoogte van de kopse kanten van de Nieuwe Sluis.

 
Meer
 

Kan ik tijdens de bouw het sluizencomplex blijven passeren?

Het is de meest gestelde vraag tijdens het bekijken van de maquette met geïnteresseerden. Kan ik tijdens de bouw het sluizencomplex blijven passeren?

 
Meer

Image

 

Oostsluis bijna op afstand bedienbaar

Op 13 november was het laatste deel van de renovatie van de Oostsluis in Terneuzen afgerond. Tijdens een stremming van vier weken zijn allerlei werkzaamheden gecombineerd uitgevoerd.

 
Meer
 

Werkzaamheden Westsluis Terneuzen

De Westsluis is inmiddels net als de Oostsluis gerenoveerd. De ombouw van de bruggen om op afstand te kunnen bedienen, moet nog plaatsvinden. De planning van dit werk is eind februari en eind april 2017.

 
Meer
Piet Moes

“Na de eerste schrik door de verplichte verhuizing voor de Nieuwe Sluis zag ik vooral de kans”

Piet Moes Algemeen directeur bij TMS Industrial Services Terneuzen  

 
Meer

Image

 

Sept. 2016

Nieuwe Sluis  

Image

 

Resultaten metingen heiproefonderzoek

Afgelopen zomer vonden op twee plaatsen op het sluizencomplex onderzoeken naar de ondergrond plaats. Dit gebeurde met een hei-installatie. Hierbij zijn ook geluids- en trillingsmetingen gedaan. Graag informeren we u over de resultaten tijdens een informatieavond op dinsdagavond 11 oktober 2016.

 
Meer
 

Raad van State geeft groen licht voor bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

De bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen kan volgend jaar van start. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen ongegrond verklaard.

 
Meer

Image

 

Op zoek naar resten uit de Steentijd

Er is inmiddels inzicht in waar de archeologisch meest kansrijke locaties zich bevinden op het sluizencomplex waar de Nieuwe Sluis komt. Vanaf begin september is het project drie locaties nader aan het onderzoeken.

 
Meer
Peter Vos

“We zoeken naar een speld in een hooiberg. Ik ben benieuwd of we hem vinden”

Peter Vos Geoloog bij Deltares

 
Meer

Image

 

Werkzaamheden Oostsluis

Op vrijdag 14 oktober start Rijkswaterstaat met verschillende werkzaamheden aan de Oostsluis. Deze sluis is door het werk gestremd van vrijdag 14 oktober tot en met zondag 13 november.

 
Meer
 

Stel uw vraag op netwerkbeurs Contacta

Vragen over de Nieuwe Sluis? Het projectteam staat op 8, 9 en 10 november 2016 op de netwerkbeurs Contacta in de Zeelandhallen in Goes. Contacta is dé netwerkbeurs voor Zuidwest-Nederland en Vlaanderen. U vindt het project op het Zeeuws-Vlaams paviljoen.

 
Meer

Image

 

juli 2016 Nieuwe Sluis  
 

Voorbereidingen heiproefonderzoek in volle gang

De voorbereidingen voor het onderzoek naar de ondergrond van het sluizencomplex in Terneuzen zijn in volle gang. De aannemer is bezig met het inrichten van het werkterrein en heeft hekken met doek geplaatst om het werk van het zicht te onttrekken voor het verkeer. De kranen worden opgebouwd en de buispalen en damwanden worden aangevoerd. Vanaf 25 juli gaan de eerste buispalen de grond in.

 
Meer

Image

 

Geluid en trillingen

Het heiproefonderzoek gaat niet onopgemerkt voorbij. Bij het inbrengen van de buispalen en bijbehorende damwanden kan de directe omgeving hinder ondervinden van trillingen en geluid. We meten op verschillende punten om te zien hoeveel overlast de omgeving kan ervaren.

 
Meer
 

Hoe gaat het heiproefonderzoek in zijn werk?

De aannemer gaat op twee locaties op het sluizencomplex vier buispalen en drie damwanden plaatsen. Dit gebeurt door de elementen in de grond te trillen en vervolgens te heien. Van 25 juli tot 3 augustus start het heien op het parkeerterrein van het Loodswezen aan Zeevaartweg 23.

 
Meer

Image

 

Omleiding fietspad en 50 km/h

Het fietspad ter hoogte van het Loodswezen op het midden van het sluizencomplex is afgesloten. Fietsers kunnen gebruikmaken van het fietspad aan de andere kant van de weg. Daarnaast geldt op bepaalde delen van het sluizencomplex een snelheidsbeperking van 50 km/h.

 
Meer
 

Terugkoppeling informatieavond

Tijdens de informatieavond op dinsdagavond 28 juni kregen bedrijven en bewoners op het sluizencomplex én omwonenden uit de binnenstad en Wulpenbek/Knol meer informatie over het heiproefonderzoek.

 
Meer

Image

 

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het heiproefonderzoek? Stuur dan een e-mail naar nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu. Tijdens de heiwerkzaamheden kunt u met dringende vragen bellen naar 085-3036270.

 

juni 2016  Nieuwe Sluis  

Image

 

Informatieavond heiproefonderzoek

Van half juli tot half augustus 2016 vinden op twee plaatsen op het sluizencomplex onderzoeken naar de ondergrond plaats. Dit gebeurt met een hei-installatie. Dit geeft overlast voor de omgeving. Speciaal voor bedrijven op het sluizencomplex en omwonenden uit de binnenstad van Terneuzen en buurtschap Wulpenbek/de Knol organiseren we daarom twee informatiebijeenkomsten op 28 juni 2016.

 
Meer
 

Procedures in volle gang

In totaal hebben zeven partijen bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het Tracebesluit Nieuwe Sluis Terneuzen. Het project heeft verweer geschreven op de inhoudelijke beroepsgronden. Namens de minister van Infrastructuur en Milieu is dit verweerschrift inmiddels verzonden naar de Raad van State.

 
Meer

Image

 

Komt dat zien!

De maquette van de Nieuwe Sluis is in juni op meerdere evenementen te bekijken. Het projectteam staat op zaterdag 18 juni op de Open Havendag, van maandag 20 tot en met woensdag 22 juni op de TEN-T-dagen in Rotterdam en van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juni op de Havendagen in Terneuzen.

 
Meer
 

Brochure in de bus

Half juni 2016 valt de nieuwste brochure van het project Nieuwe Sluis Terneuzen in een groot deel van de Kanaalzone op de mat. Hierin leest u meer over de laatste ontwikkelingen, zoals de zoektocht naar de aannemer. Veel leesplezier!

 
Meer
Arie de Bode

“De Nieuwe Sluis is een imposant project waar we onze bezoekers graag over vertellen”

Arie de Bode Bestuursvoorzitter haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen

 
Meer

Image

 

 

maart 2016

  Nieuwe Sluis  

Image

 

Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen vastgesteld. Het tracébesluit is aan de hand van de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit en door nieuwe inzichten aangepast.

 
Meer
 

Tracéwetprocedure

Het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen, de Nota van Antwoord, het milieueffectrapport, de passende beoordeling en alle bijlagen liggen tot en met 25 april 2016 ter inzage.

 
Meer
 

Verdrag van kracht

In februari 2015 tekenden minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en haar Vlaamse collega minister Weyts van Mobiliteit en Openbare Werken het Verdrag voor de aanleg van de Nieuwe Sluis met daarin politieke, juridische en financiële afspraken. Het Verdrag is inmiddels door beide parlementen goedgekeurd en treedt in werking op 1 maart 2016.

 
Meer

Image

 

Ligplaatsen

Na de aanleg van de Nieuwe Sluis is het aantal ligplaatsen op het sluizencomplex gelijk aan de huidige situatie. Tijdens de bouwfase zijn tijdelijk minder ligplaatsen beschikbaar. Daarvoor zijn oplossingen bedacht.

 
Meer
 

Heionderzoek

Van half juli tot half augustus 2016 worden op twee plaatsen op het sluizencomplex heionderzoeken gedaan. De reden voor dit onderzoek is om te zien hoe de verschillende grondlagen en materialen zich houden. Ook wordt de hinder voor de omgeving bekeken.

 
Meer
 

Recreatievaart

Vorige week was er een informatieavond voor de recreatievaart bij het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen. Vanuit het project is een toelichting gegeven op de stand van zaken. Daarnaast waren we ook erg benieuwd naar de ervaringen van deze doelgroep.

 
Meer

Image

Jaap de Zeeuw

“We zijn betrokken bij de Nieuwe Sluis om te zorgen dat historische elementen behouden blijven”

Jaap de Zeeuw voorzitter Heemkundige Vereniging Terneuzen

 
   

december 2015

 

Ondertekening bestuursovereenkomst

Op woensdag 2 december 2015 ondertekenden Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen en Johan Jacobs, de Nederlandse voorzitter van de Vlaams-Nederlandse stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Terneuzen en het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Een belangrijke mijlpaal voor de komst van de Nieuwe Sluis in Terneuzen.

 
 

Heiproef

De Nieuwe Sluis komt tussen de Westsluis en Oostsluis op het sluizencomplex van Terneuzen. Voor de bouw van de Nieuwe Sluis is kennis van de ondergrond noodzakelijk, met name voor de fundering van de sluiskolk en sluishoofden. Hiervoor wordt er in 2016 een heiproef uitgevoerd.

 
 

Resultaten archeologisch onderzoek

Voor de Nieuwe Sluis zijn meerdere archeologische onderzoeken gedaan. Hierdoor is bekend op welke locaties de grootste kans is om interessante archeologische informatie te vinden.

 


“De Nieuwe Sluis biedt kansen voor vestiging van nieuwe industrieën in de Kanaalzone”

Arnd Thomas
Algemeen directeur Dow Benelux en voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging

 
 

 

Nieuwe SluisOktober 2015  
Image
 

Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen

Op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport zijn in totaal 22 zienswijzen en acht bestuurlijke reacties binnengekomen. Op dit moment analyseert het projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen de ingediende zienswijzen. Bekeken wordt wat kan worden meegenomen in het tracébesluit.

 
Meer
 

Kabels en leidingen

Op het sluizencomplex liggen allerlei kabels en leidingen. Tijdens de aanleg van de Nieuwe Sluis gaat een groot deel van het sluizencomplex op de schop. Daarom worden voordat de bouw begint een deel van de kabels en leidingen al verlegd.

 
Meer
Image
Freddy Aerts

“We willen een goede sluis, die niet duurder is dan nodig”

Freddy Aerts Afdelingshoofd Maritieme Toegang van departement Mobiliteit en Openbare Werken en stuurgroepvoorzitter  

 
Meer
 

Archeologisch erfgoed

Archeologisch onderzoek is belangrijk én wettelijk verplicht. Voor de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd.

 
Meer
 

Selectie aannemer

Het projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen is volop aan de slag om het aanbestedingsdossier compleet te maken. Volgend jaar gaan we op zoek naar een aannemer die de Nieuwe Sluis gaat aanleggen. Hoe gaat die zoektocht in zijn werk?

 
Meer
Image
Eric Marteijn

“In 2021 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis”

Eric Marteijn Projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen  

 
Meer
 

Grondverwerving

Voor de aanleg van de Nieuwe Sluis moeten gronden met opstallen worden aangekocht op de Buitenhaven, Schependijk en Zeevaartweg. Onafhankelijke taxateurs zijn op de meeste plaatsen langs geweest en verschillende grondeigenaren hebben een aanbieding gekregen.

 
Meer
 

Dienstenhaven

Aan de westzijde van de Lange Middenhavendam komt een dienstenhaven voor de maritieme dienstverlening. Ook komt er een gebouw voor de huisvesting van een deel van deze dienstverleners.

 
Meer
Image
 

Informatiebord Nieuwe Sluis

Op het sluizencomplex in Terneuzen staat een nieuw informatiebord. Dit bord geeft passanten extra informatie over de komst van de Nieuwe Sluis.

 
Meer

 

        juni 2015 :

  Nieuwe Sluis

 

 

Image
 

Inspraakperiode Ontwerptracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen afgerond

Iedereen kon tot en met 8 juli 2015 reageren op het Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport Nieuwe Sluis. Er zijn in totaal 22 zienswijzen en zeven reacties van bestuursorganen binnengekomen.

 
Meer
 

Terugblik informatieavonden

Om meer uitleg te geven over de officiële documenten en de bijbehorende procedures zijn er twee informatiemomenten geweest. Op dinsdag 16 juni 2015 in het Scheldetheater in Terneuzen en op woensdag 17 juni 2015 in het bezoekerscentrum Haven Gent in Gent.

 
<a href="http://post.10uur.nl/t/


Realisatie: TiDi Graphics