Boringen rond sluizencomplex

Bron : http://www.zeeland.blog.nl/nieuws ; Marcel van de Voort 26 april 2017

In opdracht van het projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen vinden tussen half juni en half oktober twee gestuurde grondboringen plaats op en rond het sluizencomplex. Omwonenden merken dit door het tijdelijk afsluiten van het gebied richting het Kopje van Kanada en het werkterrein aan de Grenulaan.

Door de bouw van de Nieuwe Sluis gaat het midden van het sluizencomplex in Terneuzen op de schop. Daarom is besloten om diverse leidingen op het sluizencomplex en in de omgeving te verleggen. En meteen ook een deel van benodigde nieuwe kabels en leidingen te leggen. Het aanleggen van ondergrondse netwerken van kabels en leidingen gebeurt met horizontaal gestuurde boringen door een computergestuurde boorinstallatie. Met deze computergestuurde techniek worden obstakels in de grond omzeild. Ook zorgt de techniek voor zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Boring buitenhaven Voor de eerste gestuurde boring rond half juni 2017 (afhankelijk van de duur van het broedseizoen) is er een werkterrein op het Kopje van Kanada en op het einde van de landtong daartegenover, de Lange Middenhavendam. De boring gaat onder de Westbuitenhaven. Het Kopje van Kanada wordt vanaf half juni tot en met eind juli afgesloten voor autoverkeer. Er heeft afstemming plaatsgevonden met het festival de Ballade dat begin juli op dezelfde locatie plaatsvindt.

Boring voorhaven Oostsluis De start van de tweede boring onder de Oost Buitenhaven is afhankelijk van de start van de eerste boring. Het plan is om direct aansluitend de tweede boring te doen of direct na de bouwvakantie in september. De boor start vanaf de Grenulaan naar de landtong waar de Nautische Verkeerscentrale staat, de Lange Middenhavendam. Het werkterrein aan de Grenulaan is ter hoogte van de huisnummers 43 tot en met 54 en Korte Dijkstraat nummer 14. Ter hoogte van deze woningen wordt de Grenulaan ruim een week afgesloten. De aannemer doet zijn best rekening te houden met de bereikbaarheid voor belanghebbenden en omwonenden. De bewoners krijgen binnenkort een brief in de bus.

Informatieavond Op dinsdag 9 mei 2017 om 19.00 uur is er een informatieavond over de gestuurde boringen in het kantoor van het projectteam Nieuwe Sluis aan de Kennedylaan 1. Graag vooraf aanmelden via nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu.

Meer informatie: www.nieuwesluisterneuzen.eu.Realisatie: TiDi Graphics