Vlaams-Nederlands consortium bouwt nieuwe zeesluiscomplex van Terneuzen

Bron: http://www.scheepvaartkrant.nl/ : Jan Schils

De Vlaamse regering heeft het Vlaams-Nederlandse consortium Sassevaart aangewezen om de nieuwe zeesluis van Terneuzen te bouwen. Het gaat om een investering van 934 miljoen euro en dat is 200 miljoen euro minder dan oorspronkelijk geraamd.

De nieuwe zeesluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16,4 meter diep (ongeveer het equivalent van de vernieuwde sluizen in het Panamakanaal). Nieuwbouw is van cruciaal belang voor de toegankelijkheid van de haven van Gent. De eerste schepen zullen zonder hinder bij de bouw in 2022 door het nieuwe complex kunnen varen.

Als de twee andere inschrijvers op de openbare aanbesteding voor dit project geen bezwaren meer maken, volgt de definitieve gunning al op 25 augustus aanstaande en kan Sassevaart nog tegen het einde van dit jaar met de werkzaamheden beginnen. Het consortium bestaat uit de Vlaamse bedrijven DEME Infra Marine Contractors bv, Dredging International en Algemene Aannemingen Van Laere nv, het Nederlandse BAM Infra bv en BAM Contractors nv.

De combinatie haalde de opdracht binnen op basis van prijs en kwaliteit en op advies van een commissie van deskundigen. Sassevaart bood aan om de Nieuwe Sluis te bouwen voor een bedrag van 753.346.000 euro (inclusief btw). Nederland betaalt ruim 190 miljoen euro voor dit project, Vlaanderen draait op voor de overige kosten. De Europese Unie draagt ruim 48 miljoen euro bij en de haven van Gent 88 miljoen euro in het Vlaamse aandeel. De onderhoudskosten voor de eerste dertig jaar worden geraamd op75 miljoen euro ten laste van Vlaanderen.

Opgetogen

De Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken, Ben Weyts, reageerde opgetogen: “De nieuwe sluis zal een boost geven aan de haven van Gent en alle bedrijven in de Kanaalzone. Maar het is vooral een krachtige hefboom voor meer goederenvervoer via de waterweg. Zo kunnen de files krimpen”. Volgens Weyts beschikt Vlaanderen nu al over een uitgebreid en fijnmazig waterwegennetwerk van meer dan 1.100 kilometer bevaarbare rivieren en kanalen, maar is het de bedoeling om de capaciteit van de waterwegen fors te verhogen.

Het huidige sluizencomplex in Terneuzen is verouderd, hetgeen dikwijls tot lange wachttijden aanleiding geeft. Ook voor Gent is de nieuwe zeesluis zeer welkom, omdat grote zeeschepen hun lading veelal voor de bestaande sluis moeten overladen op kleinere schepen om het 32 kilometer lange kanaal Gent-Terneuzen te kunnen afvaren, doordat zij niet door de sluis kunnen. De nieuwe sluis komt op de plaats van de huidige Middensluis in Terneuzen.

300_sluiz-4_aannemers_aanwijzing_3_juli.jpg

 Realisatie: TiDi Graphics