Provincie Zeeland beslist over toekomst pont bij Sluiskil

Bron : http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen; Martijn de Koning

Een goed toekomstplan moet ervoor zorgen dat het pontje van Sluiskil nog jaren blijft varen. Maar eerst moet de provincie ervan overtuigd worden dat het nut heeft de komende twee jaar geld te steken in het behoud van de voorziening. Secretaris Co van Schaik heeft goede hoop.

De pont, die op schooldagen elke dag honderden schoolkinderen gratis over het Kanaal van Gent naar Terneuzen zet, heeft jaarlijks 48.000 euro nodig en stapte - onder meer - naar de provincie. De 'Stichting ter behoud van de pont te Sluiskil' overhandigt donderdag een financieel plan aan gedeputeerde Harry van der Maas, tijdens de opening van de Gildefeesten in het dorp. De provincie verlangt zo'n onderbouwd plan in ruil voor een subsidie van 30.000 euro, uitgesmeerd over de komende twee jaar. Die zou bovenop een gemeentelijke subsidie komen van twee keer 20.000 euro. Daarmee zou de pont voor de komende twee jaar in elk geval gered zijn. "Vanaf 2020 moeten we dan een veel groter bedrag zelf ophoesten, maar we hebben dan ruim de tijd om ons daarop te richten", verklaart secretaris Co van Schaik van de exploitatiestichting. 

Het provinciebestuur besluit aan de hand van het ingediende businessplan of ze inderdaad met een bijdrage over de brug komt. 

300_pontje_sluiskil_6_jan.png

Pontje van Sluiskil © Camile SchelstraeteRealisatie: TiDi Graphics