Pont Sluiskil zoekt vrienden om te overleven

Bron : http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen ; Harmen van der Werf; 31 december 2017

De pont van Sluiskil begint half januari met een actie om vrienden te werven.

Vrijwilligers redden in 2011 de pont over het Kanaal Gent-Terneuzen, nadat Rijkswaterstaat het veer wilde opheffen. De stichting die de pont overnam, kreeg een bruidsschat mee om enkele jaren vooruit te kunnen.

In 2017 was het zover dat het geld (bijna) op was en de pont alsnog dreigde te verdwijnen. De gemeente Terneuzen en de provincie sprongen bij, maar de subsidie die Terneuzen en de provincie geven, is te weinig om alle jaarlijkse onkosten (onderhoud, brandstof, verzekering et cetera) te kunnen dragen en is ook 'maar' voor twee jaar. 

Om de pont blijvend in de vaart te houden is de Stichting ter Behoud van de Pont te Sluiskil op zoek naar nieuwe financieringsbronnen. Het bedrijfsleven is aangeschreven en doet ook al een duit in het zakje, maar er is meer nodig. Vandaar dat de stichting vrienden gaat werven, waaruit ook moet blijken hoe groot het draagvlak voor behoud van de pont is.

Veel sympathie

 

Half januari begint dus een actie om vrienden te werven. Vriend worden kan straks à 25 euro. Loek van Hecke, bestuurslid van de stichting, is ervan overtuigd dat er veel sympathie is voor de pont, maar, zegt hij, de vraag is of mensen daar ook wat voor over hebben. De stichting gaat vrienden werven door te flyeren bij de pont en in Sluiskil, Zandstraat, Sas van Gent en Philippine.

De pont Sluiskil, volledig gerund door vrijwilligers, vervoert op schooldagen zo'n driehonderd passagiers, voornamelijk middelbare scholieren. Gratis. De veerverbinding, hét alternatief voor de brug bij Sluiskil die vaak open staat en minder verkeersveilig is, bestaat in maart 2018 vijftig jaar. Dat zal op 16 maart worden gevierd.

300_pontje_sluiskil_6_jan.png  300_pontje_sluiskil_23_aug.jpg

De pont van Sluiskil. © Camile SchelstraeteRealisatie: TiDi Graphics