Bouwvak voorbij, maar in Terneuzen hebben ze nooit bouwvak gehad....

Bron : www.omroepzeeland.nl ; 13 augustus 2018

Bouwvakkers moeten vanaf vandaag (13 augustus 2018) weer aan de slag. Zo wordt er gewerkt aan fietspaden in Dishoek en Kortgene, en aan de herinrichting van rioolwerken in Kloosterzande en een nieuwe rotonde in Terneuzen. Hiermee is de bouwvak officieel voorbij.

Toch hebben de bouwvakkers in Terneuzen nooit bouwvak gekregen. Ze moesten voor de nieuwe rotonde, onderdeel van het project Nieuwe Sluis gewoon doorwerken. "De bouwvak is niet meer zo extreem zoals die vroeger was, er wordt gewoon gewerkt, vaak met een wat kleinere ploeg en de werkzaamheden gaan gewoon door", zegt omgevingsmanager Harm Verbeek.

De rotonde moet de doorstroming en veiligheid op het kruispunt bij het sluizencomplex verbeteren. Aan de kant van het Portaal van Vlaanderen wordt een tijdelijke weg gebouwd zodat fietsers en voetgangers daar tijdens de werkzaamheden gebruik van kunnen maken. Het is de bedoeling dat de rotonde begin oktober klaar is.

300_bouwvak-afgelopen_14_aug_2018.jpg

Aanleg van de rotonde vindt plaats in de volgende fases : 

• Vanaf 13 augustus verbreding van het bestaande asfalt aan de zuidkant. Aansluitend komt er westelijk (aan de kant van het Portaal van Vlaanderen) een tijdelijke weg (bypass). Fietsers en voetgangers worden ter plaatse omgeleid door middel van verkeersborden. Voor de veiligheid worden tussen de werkzaamheden en het verkeer rood/witte geleidebakens geplaatst.
• Eind augustus wordt asfalt aangelegd tegen de bestaande weg. Buiten de spits is dan slechts één rijstrook beschikbaar voor het wegverkeer. Verkeersregelaars regelen het verkeer.
• Vanaf eind augustus tot eind september wordt aan de rotonde gewerkt. Het wegverkeer kan gebruikmaken van de bypass en de aansluiting op de Schependijk. Tussen de werkzaamheden en het wegverkeer staan veiligheidsblokken. Deze staan ook tussen het wegverkeer en het fiets-/voetpad.
• Van 28 tot en met 30 september wordt de rotonde aangesloten op het wegennet. Het kruispunt is dit weekend niet beschikbaar voor doorgaand wegverkeer. Lokaal verkeer kan uitsluitend gebruikmaken van de Noordbrug van de Oostsluis. Verkeer van de N62 wordt omgeleid via de N290 en Guido Gezellelaan.

Extra reistijd We adviseren het wegverkeer rekening te houden met extra reistijd tijdens de aanleg van de nieuwe rotonde.

 

 



Realisatie: TiDi Graphics